Worstseller

---

A series of objects. The inspirational source for these objects were real advertisements with a strong sexual undertone. Effective graphic design converted into absurd monochromatic compositions. The mottos from the originals​ stay only in the titles of the individual works. A satirical celebration of a consumerist society, a dark side of the colourful, optimistic materialism forcing its world of adverts and media upon us.

///

Série objektů. Inspiračním zdrojem pro tyto objekty byly skutečné reklamy se silným sexuálním podtextem. Efektní grafický design převeden do absurdních monochromatických kompozic. Motta původních předloh zůstávají pouze v názvu jednotlivých děl. Satirická oslava konzumní společnosti, odvrácená strana barevného, optimistického materialismu, který nám vnucuje reklamní a mediální svět.