Totem / Billboard

2015
Mixed media
40 x 180 x 40 cm

---

A black shiny billboard is mounted on the gallows. The installation is complemented with black and white reproductions of the original Czech advertisements, from which the entire text has been taken away, thus eliminating all meaning. Only absurd composition of a sexist motif and the propagated product remains. The commercional emptiness and existential nothingness.

///

Na šibenici je připevněný černý, lesklý billboard. Instalaci doplňují černobílé reprodukce původních českých reklam, ze kterých byl odstraněn všechen text, čímž ztrácejí veškerý význam. Zůstává pouze absurdní kompozice sexistického motivu a propagovaného produktu.Komerční prázdnota a existencionální nicota.