Sick 1

---

A trinity of pedestals infected with a deadly sickness. ​The pedestals no more serve their original function, their handicap thus becomes an added visual merit.

///

Trojice podstavců napadených zhoubným onemocněním. Podstavce již neplní svou původní funkci, jejich hendikep se stává přidanou vizuální hodnotou.

---

Sick 2

---