Kunsthalle

2015
mixed media
24 x 51 x 32 cm

---

A model of an institution. The inability of the contemporary art to communicate with the viewer directly invites to compare the exhibition hall to a place abandoned and forgotten by the public. A mausoleum, a mourning hall or a burnt-out bunker.​

///

Model instituce. Neschopnost současného výtvarného umění komunikat s divákem přímo nabízí přirovnání výstavní síně k veřejností opuštěnému a zapomenutému místu. Mauzoleum, smuteční síň či ohořelý bunkr.