Before - After


Mixed media
35 x 30 x 25 cm
2014

---

The sculptural group makes use of a method often used in advertising. Shots from before and after applying a miraculous recipe. Ugliness versus beauty. ​The pursuit of an unachievable ideal.

///

Sousoší využívá často používaného reklamního principu. Záběry před a po užití zázračného receptu. Ošklivost versus krása. Honba za nedosažitelným ideálem