Endless Vacation
Installation
2013

---

​A series of 10 old photographs complements ​a perforated blue canoe. Every photograph is provided with a sign where the name of the place and the date are written. With the aid of unostentatious manipulations in the image and the sign, it refers to a specific, either fictional or real event.

///

Sérii 10 starých fotografií doplňuje děravá modrá kanoe. Každá fotografie je opatřena popiskou s názvem místa a datem. Pomocí nenápadných manipulací v obrazu i popisku odkazuje k určité, ať už fiktivní či reálné události.